Mijn favorieten

Twijfelt u over de hoogte van uw WOZ aanslag?

Voorkom dat u straks te veel belasting betaalt bij de aanslag van gemeentelijke belastingen, uw inkomstenbelasting of successiebelasting. U kunt hieronder uitrekenen of het zinvol is bezwaar te maken tegen de hoogte van uw WOZ-waarde.
­

Tijdig bezwaar aantekenen

­

Tegen een WOZ-beschikking dient binnen zes weken bezwaar aangetekend te worden. Deze termijn gaat lopen vanaf de dagtekening van de beschikking. Een te laat ingediend bezwaarschrift wordt door de gemeente niet in behandeling genomen; de belanghebbende wordt dan niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar.

BoertjesHorst makelaardij kan namens u bezwaar maken en een taxatierapport opstellen. Het grootste gedeelte van de kosten wordt -indien het bezwaar gegrond wordt verklaard- door de gemeente vergoed!

Wilt u meer informatie? Bel dan 038-421 61 64.
­


­

Vul de gegevens in en zie direct wat uw totale fiscale voordeel bedraagt:

­

BoertjesHorst Makelaar Zwolle
­

WOZ

­­­­­­­­­­ ­ ­ ­

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring