Mijn favorieten

Disclaimer en voorwaarden

De content op de website van BoertjesHorst makelaardij wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site -en de daarin vervatte informatie- verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

Wijzigingen/updates

BoertjesHorst makelaardij behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.
 

Externe links

De website van BoertjesHorst makelaardij bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. BoertjesHorst makelaardij kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.
 

Intellectueel eigendom

De teksten op deze website mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de content van deze website (waaronder teksten, ontwerp, foto’s en logo’s) berust bij BoertjesHorst makelaardij te Zwolle.

 

Voorwaarden

BoertjesHorst makelaardij is aangesloten bij de Nederlanse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. (kortweg: NVM), waardoor de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers van toepassing zijn.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 

De Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 september 2018.

Klik hier om de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM te downloaden

De Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM. De voorwaarden zijn in werking getreden met ingang van 1 februari 2011.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers te downloaden